Cyklovýlety - články, zajímavosti

Web nejen o cyklistice

  

Bodamské jezero (Bodensee)

Základní informace

Jedná se vlastně o dvě jezera spojená řekou, takže pod pojmem Bodensee si člověk může představit Obersee, Untersee a Seerhein (řeka). Jméno jezera pravděpodobně vzniklo z místního názvu Bodman, což bylo sídlo ležící na západním konci jezera.
Jezero leží z Německé strany ve spolkové zemi Alpenvorland. Délka břehů obou spojených jezer je 273 kilometrů a pokud se berou v ůvahu plochy obou jezer dohromady, tak ve střední Evropě se jedná o třetí největší jezero. Objemem je to dokonce druhé největší jezero. Obersee má plochu 473 km2 a rozkládá se mezi Rakouským Bregenzem a městem Bodman-Ludwigshafen (na délku měří 63,3 km). Největší šířky jezero dosahuje mezi Friedrichshafenem a Romanshornem (14 km). Nejhlubší místo (254 m) je mezi místy Fussbach a Uttwil. Untersee se rozkládá na 63 km2, je díky svému původu velmi členité a každá jeho část má své jméno.

Mapka jezera

Bodamské jezero je ledovcového původu, bylo vytvořeno sestupujícím Rýnským ledovcem, který vytvaroval nynější podobu jezera. Takže se jedná vlastně o ledovcové jezero. Hlavním přítokem Obersee je Alpenrhein a hlavním odtokem je Seerhein, jehož vody jsou zároveň hlavním přítokem Untersee. Hlavní odtok z Untersee je tvořen řekou Hochrhein. Dalších různě důležitých přítoků je přes 250, z nich bych jen jmenoval Bregenzer Ach, který je nám důvěrně znám z cest směrem na Furkajoch. Ostatní přítoky nesou většinou také názvy města, kde se vlévají do jezera + slovo Ach (potok). Jelikož Alpenrhein přináší z hor velké množství materiálu, který sedimentuje v místě ústí do jezera, v rozmezí několika století dojde k ústupu vody a ta bude nahrazena sedimenty. Samozřejmě za předpokladu, že nebudou odbagrovávány, jak už se však dnes děje. Jezero má před sebou zhruba 10 až 20 tisíc let života, protože za tu dobu by se mělo sedimenty naplnit celé.

Jezero má i několik ostrovů, k těm největším patří Mainau (květinový ostrov - je turistickou atrakcí) a Lindau. Největší ostrov v Untersee je Reichenau. Na ostrově Reichenau leží starobylý klášter stejného jména a celkově je ostrov znám botým pěstitelstvím zeleniny. Ostrov Mainau leží na jihovýchodě jezera (část Bodensee) Überlinger a rodina Bernadotte z něj udělala turistickou atrakci, je zde botanický park a žijí zde chráněná zvířata. Ostrov Lindau byl (a stále je) přístavem a turistickým cílem. Leží zde jak hlavní nádraží, tak historické jádro stejnojmenného města.

Klima

Klima jezera je mírné, je známo svými mírnými teplotami. Především je ovliněno prouděním zvaným Föhn (což je teplý vítr přicházející z Alp), v zimě a nejbližších měsících je zde častá mlha a v létě je charakteristické dusno. Nebezpečí představují prudké nárazy větru při náhlých změnách počasí, ale především právě Föhn, který dokáže v údolí Rýna zesílit až na úroveň orkánu a pak vytváří poměrně velké vlny. Pro neznalce jsou naprosto překvapující velké vlny, které mohou vznikat při letních bouřích. Při poslední bouři v roce 2006 byly vlny vysoké až 3,5 metru a teoreticky jsou na jezeře možné vlny i o metr vyšší. Jezero má právě kvůli tomuto nebezpečí (především s cílem ochránit lidi na vodě), vypracován varovný systém proti bouřím, na březích jsou rozmístěna světla, která blikají s rychlostí závisející na intenzitě předpokládaného větru / bouře. Lodě se informují o silném větru prostřednictvím vysoko vytaženého bouřkového balonu.
Jezero bylo 32 krát zcela zamrzlé (od r. 875), naposledy pak v roce 1963. V zimě je také na jezeře nejnižší stav vody, jelikož přítoky slábnou díky tomu, že v Alpách sněží a voda tedy zůstává tam. Na konci jara pak naopak jsou stavy vody nejvyšší. Za nulovou hladinu je brána výška vody 2,5 m v Kostnici (Konstanz), kde je jedno ze tří měřících míst. Pokud je voda takto vysoko (nízko), je jezero hluboké stejně, jako je udáváno v mapě, pokud je vody více, je hlubší :) Za velkou vodu se bere výška nad 4,8 metru. Výška hladiny ale v posledních letech (1999 - 2007) klesá a v průměru je níže o 80 centimetrů (což je znepokojivé), a tak vědci hledají příčiny tohoto poklesu. Jako jedna z možných je globální změna podnebí a také vliv velkých přehrad na horních tocích, které vznikly kvůli výrobě elektřiny, popř. jako ochrana před povodněmi.

Historie

Historie Bodensee sahá do doby zhruba 3000 - 1800 let před Kristem, tedy do mladší doby kamenné, kdy byly lidé usídleni v oblasti Kostnice a oblasti Überlinger See. Pak okolo roku 400 př.n.l. žili na březích Keltové. Za vlády Julia Caesara bylo jezero začleněno do Říše Římské (to se také na jezeře odehrála největší "námořní :)" bitva Keltové z Bregenzu proti Římanům. Nejdůležitějším Římským městem se pak stal právě Bregenz, Římané se usídlili i v Lindau a Kostnici a také poprvé jezero pojmenovali jako Lacus Venetus (horní jezero - Obersee) a Lacus Acronius (dolní jezero - Untersee). Po Římanech to byli Alemani a s rozšířením křesťanství rostl kulturní význam oblasti. Bylo zřízeno opatství Reichenau a biskupství v Kostnici (kde pak později v roce 1415 upálili Jana Husa). Jezero hrálo také důležitou roli při obchodu Německa a Itálie. Za třicetileté války se na jezeře odehrála další bitva, tentokrát mezi Rakušany a Švédy. Nyní je jezero rozděleno mezi tři státy a část Obersee (kromě oblasti okolo Kostnice) dokonce zůstává pravděpodobně jedinou oblastí v Evropě, kde nejsou přesně vytyčeny hranice.

Ekologie a příroda

Oblast jezera je z velké části chráněnou oblastí, vyskytuje se zde řada druhů ptáků, ryb a rostlin. Břehy jezera byly v minulosti velmi ovlivněny mýsením lesů a také stavbou umělých pobřežních hrází. U spousty z nich došlo už k tzv. renaturaci, kdy se navrací břehům jejich původní podoba. Jezero je významným zimním domovem asi 250 000 ptáků a dále slouží jako místo pro odpočinek pro tažné ptáky. Na jaře v oblasti Bodensee přichází na svět velké množství ptačích mláďat. Ryby v jezeře žijí v poměrně hojném počtu, ale rybolov na jezeře již dávno ztratil ze svého významu.
Čistota vody v jezeře je dnes na dobré úrovni, ale po druké světové válce tomu tak nebylo. Vědci začali hledat příčiny rostoucího znečištění vody a došli k závěru, že na vině je nadměrný přísun fosfátů do jezera. Ty se tam dostávaly z hnojiv, odpadních vod (velkou roli hrály prací prostředky). V sedmdesátých letech se instalovalo v okolí mnoho čističek odpadních vod a dále byly později zavedeny limity pro obsah fosfátů v pracích prostředcích, od roku 1986 přišli výrobci s pracími prášky bez fosfátů. To pomohlo jezeru výrazně a v současné době je z něj opět předalpské jezero chudší na živiny, jako tomu bývalo v minulosti. Množství živin v jezeře se snížilo, což mělo negativní vliv na velikost ryb a jejich výtěžnost, avšak návrat jezerních pstruhů indikuje, že jezero je stále zdravější.

Hospodářský význam

V současné době je jezero významnou rekreační oblastí, dále má důležitou funkci jako rezervoár pitné vody. Rybolov je ve významu až na třetím místě. Přesto se ročně vyloví přes tisíc tun ryb, což při průměrné spotřebě 1,5 kg na osobu a rok pokryje potřeby 750 000 lidí. Ke získávání pitné vody slouží 17 úpraven vody, které dohromady pokrývají spotřebu 4,5 milionu lidí v přilehlých oblastech Švýcarska a Německa. Nejstarší je úpravna vod ve Švýcarském St.Gallenu (od r.1895). Zajímavostí je, že se z jezera dohromady odčerpá ročně 180 milionů krychlových metrů vody, což je ale stále méně, než se z něj stihne odpařit.
Bodamské jezero je velkým sportovním centrem, velmi oblíbené jsou plachetnice, jelikož zde často fouká, jak již bylo zmíněno výše. Význam projížděk lodí je skutečně obrovský, což dokládá to, že v roce 2005 bylo zaregistrováno přes 57 000 lodí. Motorové skútry byly na jezeře zakázány v roce 2006 z důvodu ochrany přírody. Lodní provoz na Bodamském jezeře je kontrolován policíí všech tří států. Windsurfing je oblíbeným sportem, ale nelze ho provozovat pořád, jelikož chybí stabilní vítr. V některých oblastech se dá surfovat neustále, na větší části jezera pak za příhodných podmínek (které vytváří např. Föhn). Dalším sportem je potápění, které je provozováno především v severnějších oblastech. Na některých místech je kvůli velké hustotě lodí zakázáno. Posledním významným sportem je plavání, pro které jsou nejvhodnější podmínky v období červen až srpen. To má voda teplotu okolo 19 až 23 stupňů Celsia, závisí na stavu počasí. Časté bouře promíchávají chladnější vodu z hlubších míst s teplejší povrchovou vodou, takže teplota vody nebývá často vyšší než uvedené rozmezí.

Shrnutí

Jezero je opravdu živou oblastí, má svůj obrovský turistický význam, z čehož přilehlá města doslova žijí a dokáží z toho vytěžit. Určitě stojí za to sem zajet, my máme odzkoušen kemp v Lindau, který patří k tomu lepšímu, co mezi kempy známe. Je zde i internet, společenská místnost a v podstatě vše, co člověk potřebuje. To také něco stojí, ale není to výrazně více než kde jinde, okolo 10 EUR na osobu a den. Kemp je situován u jezera a v sezonu je skutečně plný, je zde hlavně hodně karavanů. Více na stránkách kempu.

Jezero v číslech

Poloha Jihozápadně od ČR na hranici Německa, Švýcarska a Rakouska
Nadmořská výška hladiny 395,23 m.n.m.
Rozloha 536 km2
Objem 48 km3
Maximální hloubka 254 m
Průměrná hloubka 90 m

Článek převzat z internetové encyklopedie www.wikipedia.de a přeložen z německé verze. Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál z článku "Bodensee" na Wikipedii.

Další články o geografii měst a míst

Švýcarsko - horská země
Bregenz

 
  www.cyklo-vylety.cz - administrátor: L.Poncza, spolupracovník: P.Svoboda, 2008 - 2015
Poslední aktualizace: 2016-03-05 21:53:51
Stránka zobrazena: 14764 krát.